ONDERZOEK

PROJECTONDERSTEUNING

CONTACT


Evaluatie Ondernemerfonds Utrecht

Maatschappelijke organisaties

Evaluatie subsidies Recreatie & Toerisme

MKBA Westzijde Dokkum

Watertechnologie Noord-Nederland

Evaluatie Ondernemerfonds Assen

Samenwerking Nl-Dl

Economische impact KH2018

Economische betekenis watertechnologie

Arbeidsmarkt stadsregio

Onderzoek museum Hannemahuis

Creatieve industrieProcesmanager MO's

Streekagenda Noardwest

Marktplan CeW

Plan van Aanpak pilot Noardwest

Internationalisering mkb

Kind in Fryslân

Visitatie Jongerenwerk

Economisch beleid Hoorn06 46213983info@bureaubeleidsonderzoek.nlZuidergrachtswal 18, Leeuwarden

© BBO