ONDERZOEK

& ADVIES

PROJECTLEIDING

& PROJECTUITVOERING

CONTACT


Arbeidsmarkt en onderwijs

Doelmatigheid opleidingen

Economie watertechnologie

Economische impact LF2018

Evaluatie structuurvisie

Evaluatie Ondernemerfonds

Kosten-batenanalyse/Businesscases

Evaluatie Recreatie & Toerisme

Samenwerking Nl-Dl


Kennisagenda Fryslân

Dokkum stadsentree

Stad en platteland

Agenda Binnenstad

Streekagenda Noardwest

Internationalisering mkb

Kind in Fryslân

Procesmanager MO's

Visitatie Jongerenwerk
06 46213983


info@bureaubeleidsonderzoek.nl

Zuidergrachtswal 18, Leeuwarden

© BBO