Over BBO


Over BBO


BBO doet beleidsonderzoek op het gebied van regionale economie, arbeidsmarkt, ruimtelijke economie en financieel-economische onderwerpen. BBO doet contractonderzoek én wordt ingehuurd voor projectondersteuning. Opdrachtgevers zijn gemeenten, provincies en andere publieke organsiaties, en private organisaties die zich met ‘beleid’ bezig houden. BBO werkt met wetenschappelijke methoden, zoals SWOT-analyses, evaluatiestudies, statistische analyses, toekomstscenario’s, haalbaarheidsstudies en (beleids)monitoring.

- Profiel
- Onderwerpen
- Projectleiding & -ondersteuning
- Organisatie
- Opdrachtgevers


Profiel

BBO is in kernwoorden: onafhankelijk, betrokken, wetenschappelijk.
BBO wil bijdragen aan praktische oplossingen van vraagstukken in de publieke sfeer.
BBO hecht aan wetenschappelijk verantwoorde methodes en wil bijdragen aan een goede onderbouwing van beleid.

Onderwerpen

kenniseconomie
innovatie
R&D
clustering van kennis en bedrijven
arbeidsproductiviteit
creatieve economie
watertechnologie

regionale concurrentiepositie
sectorstructuur en bedrijvigheid
(overheids)financiën
bevolkingskrimp
economisch beleid
ruimtelijk-economische effecten
van infrastructuur

werking van de arbeidsmarkt
beroepsbevolking
reïntegratie(beleid)
onderwijs
cultuur
ontwikkeling werkloosheid
en werkgelegenheid

Ga naar boven

Projectleiding & -organisatie

BBO heeft veel ervaring met projectbegeleiding. Projectbegeleiding heeft soms de vorm van het samen opzetten en doordenken van projecten. Soms heeft het de vorm van uitvoerend projectleiderschap of –secretariaat.

Ga naar boven

Organisatie

BBO is gevestigd in Leeuwarden. Het werkgebied is vooral Noord-Nederland, maar BBO doet ook landelijke opdrachten en opdrachten buiten het Noorden.
Bij elk project wordt een team van een of meer onderzoekers en adviseurs samengesteld. BBO werkt in projecten samen met een vast team van free lancers en met andere bureaus en organisaties. Onderzoekspartners met wie wordt samengewerkt zijn onder meer: Universiteit Twente (faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie), Universiteit Groningen (faculteit Ruimtelijke Wetenschappen), en Tien Organisatieadvies.
BBO is lid van de Regional Science Association (RSA) en de Wim Drees Stichting. BBO is opgericht door Engbert Boneschansker

Ga naar boven

Opdrachtgevers

Ga naar boven


BTW-nummer
- NL 1258.24.610.B01

Ga naar boven

© BBO