Telefoon: 06 46213983 / E-mail: info@bureaubeleidsonderzoek.nl

ONDERZOEK

BELEIDSEVALUATIE

PROCESMANAGEMENTEconomie Oost-Groningen

Verkenning ICT

RUG/Campus Frsylân regionale impact

Economie watertechnologie

Economische impact LF2018Evaluatie DNPP

Monitor Volhoudbaar

Monitor Vereniging Circulair Friesland

Review WTEX10

Adviesdienst Sociaal DomeinMacrodoelmatigheid opleidingen

Agenda Binnenstad

Kennisagenda Fryslân

Living lab agenda

Stad en platteland

© BBO