ONDERZOEK

PROJECTONDERSTEUNING

CONTACT


Evaluatie Ondernemerfonds Utrecht

Maatschappelijke organisaties

Evaluatie subsidies Recreatie & Toerisme

MKBA Westzijde Dokkum

Watertechnologie Noord-Nederland

Evaluatie Ondernemerfonds Assen

Samenwerking Nl-Dl

Economische impact KH2018

Economische betekenis watertechnologie

Arbeidsmarkt stadsregio

Onderzoek museum Hannemahuis

Creatieve industrieProcesmanager MO's

Streekagenda Noardwest

Marktplan CeW

Internationalisering mkb

Kind in Fryslân

Visitatie Jongerenwerk

Economisch beleid Hoorn06 46213983info@bureaubeleidsonderzoek.nlZuidergrachtswal 18, Leeuwarden

© BBO